Mohabbat

Mohabbat ek muddat tak aur abhi tak log yehi samjhtey hai ek phool Ka guldastan hai, aur Zindagi guzarne Ka bas yehi ek marhala hai.
Hai bhi, agar ho mohabbat Maalikul mulk se lekin tab bhi kaantey Ka to saamna Kar guzarna hai!
Agar ho makhlooq se apni zaat hi k khaatir to bas samjhiye shadeed shiddato Ka saamna hai, tab tak shayad jabtak, ye ehsaas nu’mayaa na hojaye ke sab faani hai, bas Wo hi Al – Baaqi hai aur Usi ki khaatir makhlooq se mohabbat agar ki jaaye to bey shumaar pareshaaniyo se rawaani hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *